SIP Systém

Spoločnosť SIPDOM s.r.o. je Slovenským výrobcom stavebného systému SIP’s. 

Univerzálny stavebný systém!

SIP - Structural Insulated Panel (štrukturovane izolovaný panel) je jedinečný, vysoko stabilný a ekologický stavebný systém pre výstavbu nízkoenergetických a pasívnych stavieb. Konštrukčná tuhosť panelov zabezpečuje projektovanie a postavenie takmer akejkoľvek tvarovo rozmanitej stavby. Stavebný systém SIP’s sa dá teda využiť pri výstavbe rodinných a bytových domov, administratívnych budov, výrobných a priemyselných hál, škôl, rekreačných stavieb, chatiek aj garáží. Nakoľko je SIP’s ľahký stavebný systém, je ideálny ako riešenie nadstavby a dostavby už existujúcich budov. SIP’s je možné využiť aj v kombinácii s inou stavebnou technológiou.


Čo tvorí stavebný systém SIP?

Základom stavebného systému je sendvičový panel. Plášť panelu tvoria vysoko kvalitné OSB TOP 4 (oriented strand board) tabule, medzi ktoré sa lepí izolačné jadro z EPS alebo PUR. Výsledkom je samonosný panel, ktorý sa vyznačuje vysokými tepelno-izolačnými vlastnosťami a veľkou konštrukčnou tuhosťou. Takto vyrobený panel sa správa ako I-nostník bez potreby dodatočnej hranolovej výstuhy. Panely sa vyrábajú v riadených továrenských podmienkach. Panely sa režú a zhotovujú na mieru podľa projektovej dokumentácie. Proces výstavby je teda veľmi rýchly, presný, nevzniká stavebný odpad a pre investora zbytočné náklady.
Stavby postavené zo SIP’s sú vysoko odolné, ekologické a úsporné.

Zakladanie stavieb
SIP’s je ľahký stavebný materiál a existuje viac možností založenia stavby. 

Najčaštejšie využívaný spôsob v našich zemepisných šírkach je betónová základová doska. Už pri jej zhotovení sa šetrí materiálom nakoľko nebude potrebovať zvládať takú záťaž ako pri tažkých murovaných stavbách.

Ďalším spôsobom je založenie stavby na ľahkých betónových pilótoch. Na pripravené pilóty sa ukladajú špeciálne ošetrené roznášacie hranoly ktoré vytvoria podpornú konštrukciu. Na zhotovenú podpornú konštrukciu sa následne ukladajú nami zhotovené panely SIP’s a tak vytvoria základovú dosku.

Alternatývne a jedinečné riešenie je založenie na zemných skrutkách. Zhotovenie základovej dosky na zemných skrutkách pod rodinný dom trvá 3-4 dni a nedochádza k devastácii pôdy. Na zavŕtané skrutky sa zhotovuje podporná konštrukcia z drevených hranolov na ktoré sa ukladajú  SIP panely. 

Unikátne uplatnenie si stavebný systém SIP’s nájde aj pri zhotovení Houseboatov. Na zhotovený pontón sa ukladajú panely, ktoré rýchlo a efektívne vytvoria základy pre zhotovenie stavby.

Zhotovenie obvodových stien a vnútorných priečok
Na zhotovenú základovú dosku sa nanáša vrstva hydroizolácie. Po jej nanesení sa ukladajú pod všetky obvodové steny a vnútorné priečky základové pražce, ktoré tvoria špeciálne ošetrené rezivá. Na základový pražec sa ukladá vložený prvok ktorý bude slúžiť na montáž panelov. 
Stavba obvodových stien začína z rohu stavby a pokračuje po celom obvode. Po jej ukončení sa porkačuje v zhotovení vnútorných priečok. Na záver sa do montážnych drážok z vrchu ukladajú drevené prvky ktoré vystužia panely navzájom. Panely obsahujú predpripravený tunel pre elektroinštalácie. Všetky panely sú označené a zhotovené na mieru podľa projektovej dokumentácie a tak výstavba panelov je veľmi jednoduchá, rýchla a presná.

Zhotovenie poschodí a schodov
Medzi obvodové steny a vnútorné priečky zhotovíme stropnú konštrukciu pre výstavbu poschodia. Stropná konštrukcia sa skladá z KVH, BSH hranolov alebo drevených I-nosníkov. Vhodnosť použitých materiálov záleží na statickom posúdení projektanta. Na pripravenú stropnú konštrukciu sa zhotovuje podlaha druhého nadzemného podlažia. Podlaha sa zhotovuje z 22mm OSB dosiek s perodrážkou, ktoré sa kotvia do stropnej konštrukcie. Na takto zhotovenú podlahu začneme stavať obvodové steny a vnútorné priečky druhého nadzemného podlažia. 
SIP’s je ideálnym riešením pre zhotovenie schodiska. Z panelov sa podľa projektovej dokumetnácie nareže celý systém schodiska, ktorý sa veľmi jednoduchým sposôbom zhotoví. 

Zhotovenie strechy
SIP panely sú efektývnym riešením pre zhotovenie podkrovia, rovnej alebo pultovej strechy. Ukladaním panelov na zhotovenú konštrukciu obvodových stien alebo vnútorných priečok nám vzniká zateplená konštrukcia strechy bez dodatočnej potreby zateplovacích prác. Spoje sú rovné a presné, takže z vnútornej strany sa na panely priamo aplikuje sadrokartónová doska a z vonkajšej latovanie a strešná krytina. Samozrejme na stavebný systém SIP’s je možné využiť akýkoľvek typ strechy (valbová, pultová, plochá, sedlová).

Technológia SIP