Poradňa

Zelená (vegetačná) strecha a jej výhody

Kategória: Poradňa

Zelená strecha predstavuje typ strechy, ktorá je pokrytá zatrávneným porastom. Exitujú dve hlavné možnosti využitia tohto typu – prvým je nádherná strešná záhrada s príjemným výhľadom pre majiteľa a druhým je nerušený priestor pre faunu a flóru v mestskom prostredí. Oba varianty môže byť využité či už na súkromné alebo verejné účely.

Poznáme dva typy zelenej strechy podľa druhu vegetácie (zelene):
 
extenzívna:
•    vhodné pre strechy s menšou záťažou,
•    vyznačuje sa pomerne nízkymi nárokmi na prevádzku a údržbu,
•    je vhodná pre menej náročných a na pestovanie nenáročných, samo vegetačných rastlín, ktoré sú schopné sa rozrásť 
poplochestrechy (trávy, machy, rozchodníky, nízka zeleň)

intenzívna:
•    vyžaduje si pravidelnú starostlivosť,
•    vhodná na pestovanie menej náročný trávnatých porastov, kríkov a stromov nižšieho vzrastu (až do 1000 mm) v
 závislosti na výsadbe náročnejších porastov a stromov.

 
Zelená strecha má niekoľko benefitov:
– produkuje kyslík a zadržiava oxid uhličitý,
– filtruje znečisťujúce látky, absorbuje škodliviny zo vzduchu,
– absorbuje dažďovú vodu namiesto toho, aby tiekla po chodníku,
– pri odparovaní vody je strešná povrchová teplota znížená a to najmä v mestských oblastiach s hustou populáciou a v oblastiach s horúcim a suchým podnebím,
– redukuje teplotné rozdiely medzi dňom a nocou,
– vrstvy zelenej strechy môžu izolovať vnútro, čím sa znižujú náklady na vykurovanie a klimatizáciu, funguje aj ako zvuková izolácia
– pokladá sa za nehorľavú,
– existuje niekoľko odtieňov zelenej a navyše v horúcom počasí ostáva chladnejšia ako tmavá strecha,
– šíria vôňu,
– pôsobia esteticky z hľadiska odpočinku a rekreácie (zelená oáza),
– môžu slúžiť ako záhradky na pestovanie kvetín a zeleniny.
– chráni hydroizoláciu pred poveternostnými vplyvmi , čo v skutočnosti znamená dlhšiu životnosť hydroizolačných materiálov ( PVC, TPO, asfaltová krytina a pod…. )

Aj napriek tomu, že sú konštrukčne náročnejšie ako iné strechy a je potrebné dokonalé prevedenie hydroizolačnej vrstvy a je nutná väčšia údržba ako pri inom type strechy, ekológovia tvrdia, že už 5% týchto zatrávnených striech v mestách predstavuje pre životné prostredie nezanedbateľný prínos. Jednou z najjednoduchších možností, ako si dať spraviť zelenú strechu je využiť ploché strechy, ktoré sú veľmi vhodné na vytvorenie hydroizolačnej vrstvy a predstavujú vyhľadávaný novodobý architektonický prvok pri novostavbách.